ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก

@ ศพช.นครนายก 28 มิถุนายน 2561 นางประภา ปานนิตยกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

 

@ ศพช.นครนายก 28 มิถุนายน 2561 นางประภา ปานนิตยกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ…

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)