OTOP นวัตวิถี จ.ปราจีนบุรี

29 มิถุนายน 2561
นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก มอบหมายทีมติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สนับสนุน สพอ.กบินทร์บุรีในการค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจเชื่องโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)