ประชุมติดตามกับคณะทำงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด

[@ศปน.ศพช.นครนายก วันที่ 23 กรกฎาคม 2561]

นายไพบูลย์ บูรณสันติ ประธานคณะทำงาน OTOP นวัตวิถี ศพช. นครนายก และนางประภา ปานนิตยกุล คณะทำงานและเลขานุการ ศปน.ศพช.นครนายก ร่วมประชุมติดตามกับคณะทำงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด ของ ศพช.นครนายก ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561นายไพบูลย์ บูรณสันติ ประธานคณะทำงาน OTOP นวัตวิถี ศพช. นครนายก และนางประภา ปานนิตยกุล…

โพสต์โดย ศปน.ศพช.นครนายก เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)