จัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบ ศพช.นครนายก

25-26 กรกฎาคม 2561
นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ให้สวยงาม พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน

25-26 กรกฎาคม 2561นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ให้สวยงาม พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)