รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด

[@ศพช.นครนายก 28 สิงหาคม 2561]

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 28 สิงหาคม ณ วัดตำหนัก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯและทีมผู้ตรวจราชการฯ พัฒนาการจังหวัดเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกและทีมงาน ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย

[@ศพช.นครนายก 28 สิงหาคม 2561]นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำบุญตักบาตร…

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)