“Look Forward : การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน ”

[@ศพช.นครนายก วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.]นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน…

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2018

[@ศพช.นครนายก วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น.]

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดเเละบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Look Forward : การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สู่ความยั่งยืน ” ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2561 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยมีนายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม พัฒนาการจังหวัด ผอ.ศพช.นครนายก หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในเขตตรวจราชการ 2 เขต 9 จังหวัด จำนวน 113 คน ร่วมให้การต้อนรับเเละรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)