ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

[@ศพช.นครนายก 30 สิงหาคม 2561]

นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30น. ณ ห้องประชุมขุนด่านชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

[@ศพช.นครนายก 30 สิงหาคม 2561]นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก …

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)