ประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 6/2561

31 สิงหาคม 2561

นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ครั้งที่ 6/2561 (เดือนกันยายน พ.ศ.2561) วันศุกร์ที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

31 สิงหาคม 2561นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก…

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)