ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวต่อไปของชุมชน OTOP นวัตวิถี

[@ศพช.นครนายก 21 กันยายน 2561]

นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวต่อไปของชุมชน OTOP นวัตวิถี (ศพช.นครนายก) ณ ห้องประชุม ศปน.ศพช.นครนายก

[@ศพช.นครนายก 21 กันยายน 2561]นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ…

โพสต์โดย ศพช นครนายก เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018

(Visited 1 times, 1 visits today)