วิเคราะห์-ออกแบบ ก้าวทัน 4.0

วิเคราะห์-ออกแบบ ก้าวทัน 4.0

วันที่8 ม.ค. 2562 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อพัฒนาการอำเภอในการขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย
– วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
– ออกแบบงานกรมการพัฒนาชุมชน 4 งานหลัก ก้าวสู่อนาคตและรูปแบบการบริหารงาน 4 งานหลักให้ประสบความสำเร็จ

ณ หอประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)