ชัดเจน !! ปัญหาที่ตรวจสอบภายในพบบ่อย

วันที่9 ม.ค. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวกนกวรรณ สัมมาขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน บรรยายหัวข้อ ประเด็นปัญหาที่ตรวจพบบ่อย แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)