ตรวจดูความคืบหน้างานปรับปรุง

14 มกราคม 2562 : ศพช.นครนายก

ตรวจดูความคืบหน้างานปรับปรุง

นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศพช.นครนายก และทีมตรวจรับงานปรับปรุงอาคารเรือนวิทยากร2 ร่วมตรวจดูความคืบหน้าการดำเนินงานของผู้รับเหมา ปัจจุบันดำเนินงานแล้วเสร็จ 80 เปอร์เซ็นต์

(Visited 1 times, 1 visits today)