การออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

...วันนี้(8 พ.ย. 2562) นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมการออกแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ กับผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคิน เจ้าของศูนย์ภูมิรักษ์นครนายก นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ รักษ์ดินรักษ์น้ำ อาจารย์น้อยหน่า จากมูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ร่วมเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ นางประภา ปานนิตยกุล ได้ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นทีมวิทยากรให้ข้อคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมในประเด็นการขับคลื่อนศาสตร์พระราชาด้วย…

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY

"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)