ศพช.นครนายก ให้บริการสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

ศพช.นครนายก ให้บริการสถานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

…วันนี้(22 พ.ย. 2562) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกให้บริการสถานที่การประชุมโครงการบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2563 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก…

(Visited 1 times, 1 visits today)