ศพช.นครนายก ดำเนินโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร otop กับธุรกิจในยุคดิจิตอล

…วันนี้(วันที่ 25 พ.ย. 2562) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ดำเนินโครงการเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ หลักสูตร otop กับธุรกิจในยุคดิจิตอล ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 2562 โดยมีนางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก…

(Visited 1 times, 1 visits today)