สรุปกิจกรรม “ผู้นำการพัฒนา” รุ่นที่ 9 ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หลักสูตร “ผู้นำการพัฒนา” ประจำปี 2557
รุ่นที่ 9 / 2557 (ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

——————————————————————————————————————-
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 บ้านสวนหงส์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์/โทรสาร 037-328064 เว็บไซต์ www.cddnakhonnayok.com
(บท/ตัดต่อ โดย : นายวสันต์ มาชัยภูมิ)

(Visited 1 times, 1 visits today)