สรุปโครงการ “เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” 5 จังหวัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ (นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)