สรุป! โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE 2560 @ศพช.นครนายก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE
และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน
(นนทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)