ขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานไม้ผลอินทรีย์ ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน

วันที่ 4 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานไม้ผลอินทรีย์ ได้แก่ เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)