พัฒนากรเรียนรู้ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

…วันนี้(19 ธ.ค. 2562) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตร พัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 2562
••••••••••••••••••••
📝ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
📝แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (การจัดซื้อจัดจ้าง แบบวิธีเฉพาะเจาะจง/คัดเลือก/วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding))
👤วิทยากรให้ความรู้ : นางสาวปิติมาศ ผกามาศ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก
🏫ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก…
••••••••••••••••••••

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่…
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY

“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ”

(Visited 1 times, 1 visits today)