ประชุมเตรียมความพร้อม “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ”

วันที่ 10 ต.ค. 25 ศพช.นครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศปน.ศพช.นครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)