ประชุมเตรียมความพร้อม รองรับผู้เข้าอบรม

วันที่ 9 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก นางอรวีย์ แสงทอง หัวหน้างานอำนวยการ นำประชุมมดงานเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษประจำปี 2562 และโครงการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)