พัฒนากรระหว่างประจำการ รุ่นที่ 1/2560

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โพสต์โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก บน 25 ธันวาคม 2016

โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ
หลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)