พิธีปิด “หลักสูตรพัฒนาการอำเภอ”

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โพสต์โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก บน 9 มีนาคม 2017

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)