ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานมะม่วงในวงบ่อ

วันที่ 4 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานมะม่วงในวงบ่อ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)