ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานผักกูด

วันที่ 8 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบหมายให้ทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานผักกูด ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)