ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานไม้ผลอินทรีย์

วันที่ 5 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานไม้ผลอินทรีย์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)