เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ

เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ
ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน เครือข่ายวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โพสต์โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก บน 27 มิถุนายน 2017

(Visited 1 times, 1 visits today)