เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกับปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ฯ

วันที่ 2 ต.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ร่วมกับปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)