เตรียมดิน ฐานมะนาวในวงบ่อ

วันที่ 9 ต.ค. 2561 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมทีมจนท. และมดงาน ร่วมกันเตรียมพื้นที่สำหรับเป็นศูนย์บ่มเพาะ Way of Life ฐานมะนาวในวงบ่อ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)