โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน

หลักสูตรนักขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SE
และสานพลังประชารัฐระดับชุมชน
(นนทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)
ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักขับเคลื่อน SEและสานพลังประชารัฐระดับชุมชน(นนทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา)ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

โพสต์โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก บน 27 มิถุนายน 2017

(Visited 1 times, 1 visits today)