ออกแบบงานตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการขับเคลื่อนOTOP ไทยสู่สากล

…วันนี้(18 ธ.ค. 2562) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ดำเนินดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตร พัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค. 2562

ออกแบบงานตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และการขับเคลื่อนOTOP ไทยสู่สากล นางสาวอรวีย์ แสงทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนนครนายก…

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่…
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY

“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ”

(Visited 1 times, 1 visits today)