การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563)

…วันนี้(7 ม.ค. 2563) เวลา09.00น. นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563) โดยก่อนเริ่มการประชุม ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการสวดมนต์ ต่อด้วยการมอบเค้กวันเกิด คนที่เกิดเดือนมกราคม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตร พัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตร การเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วางแผนการอบรมโครงการการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

หลังเสร็จสิ้นการประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน…

 

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่…
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : https://www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY

“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ”

(Visited 1 times, 1 visits today)