วันที่ 1 พ.ย. 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน หลักสูตรวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 พย. 2561

02 พฤศจิกายน 2561 /

11:34 น.