ลานอาหารเรือนอำนวยการ (สถานที่เปิด)

ลานอาหารเรือนอำนวยการ (สถานที่เปิด)


ลานอาหารเรือนอำนวยการ  เป็นลานใต้ถุนเรือนอำนวยการ ใช้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ ของโครงการต่างๆ
อีกทั้งยังเป็นลานรับประทานอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ใช้ห้องประชุมพู่จอมพล
มีความจุประมาณ 200 ท่าน   ด้านหน้ามีโซนเวที และคาราโอเกะไว้ให้บริการ

สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องอาหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)