สร้างสรรค์อักษรซ้อนภาพ – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อองค์ความรู้ สร้างสรรค์อักษรซ้อนภาพ

ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวชนิชกานต์ ริมสมุทร์

องค์ความรู้ที่บ่งชี้

หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

ในปัจจุบันนั้นงานนำเสนอหรืองานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีการแข่งขันที่สูง ผลงานจะเป็นที่สนใจหรือไม่นั้นต้องยอมรับว่างานประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างมาก การที่จะดึงดูดความสนใจได้นั้นผลงานต้องมีความโดดเด่นสะดุดตา มีความแตกต่างกับผลงานของผู้อื่น ซึ่งแน่นอนว่าการจะทำแบบนั้นได้ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างทั้งประสบการณ์ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ ต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ และที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องมือในการสร้างสรรค์งาน ปัจจุบันมีเครื่องมือที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้งานตามความถนัดมากมาย

ดังนั้นจึงนำเสนอการออกแบบง่าย ๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานโปรแกรมมาก่อนก็สามารถทำตามได้ มีขั้นตอนการทำที่ไม่ซับซ้อน การออกแบบนี้เป็นการนำข้อความมาซ้อนกับภาพ โดยให้ภาพปรากฏเฉพาะบนข้อความที่เราพิมพ์ไว้เท่านั้น หรือจะใช้เป็นรูปเรขาคณิตแทนตัวอักษรก็ได้เช่นกัน ซึ่งเราสามารถนำผลงานนี้ไปใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตัว  ใช้ประกอบการออกแบบเพื่อนำเสนอผลงาน เช่น หน้าปกหนังสือ ปกรายงาน เอกสารทางวิชาการ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน

เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop เปิดภาพที่ต้องการใช้งานขึ้นมา จะเห็นรูปกุญแจที่เลเยอร์ภาพ(ด้านขวาของหน้าจอ) คลิกที่รูปกุญแจ 1 ครั้ง (เพื่อให้สามารถแก้ไข เคลื่อนย้ายเลเยอร์ได้)

คลิก T ที่แถบเมนูด้านซ้ายของหน้าจอ พิมพ์ข้อความที่ต้องการ เลือกฟ้อน ขนาด ที่แถบเมนูด้านบนภาพ (การปรับขนาดตัวอักษรสามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่เลเยอร์ข้อความ กด Ctrl+T จะเห็นว่ามีกรอบตารางขึ้นที่ข้อความ กด Shift ค้างไว้ แล้วใช้เมาท์ไปวางที่มุมคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนเพื่อปรับขนาดที่ต้องการ)

คลิกซ้ายค้างไว้ที่เลเยอร์ข้อความ ลากมาไว้ด้านล่างเลเยอร์ภาพ

กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วนำเมาท์มาวางระหว่างเลเยอร์ จะเห็นลูกศรหัวลง คลิกซ้าย 1 ครั้ง (ทำให้เลเยอร์ข้างบนไปอยู่ใต้เอฟเฟคของเลเยอร์ข้างล่าง)

การบันทึก เลือกบันทึกเป็น (save as) นามสกุลไฟล์ .png เป็นการบันทึกโดยไม่เอาพื้นหลังจะได้เฉพาะข้อความอักษรที่เราทำไว้เท่านั้น

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

  1. สำหรับเทคนิคในการปฏิบัติงานนั้น เริ่มจากการภาพที่เลือกมาใช้งานต้องมีองค์ประกอบที่ครบ ควรเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตัวเอง หรือถ้าต้องใช้ภาพของผู้อื่นต้องเลือกภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์
  2. ข้อความที่เลือกใช้ถ้าเป็นข้อความภาอังกฤษจะเป็นสากลและจดจำได้ง่าย หรือถ้าต้องการใช้ข้อความภาษาไทยควรเป็นคำหรือข้อความสั้น ๆ

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

  1. ข้อความที่เลือกใช้ยาวเกินไป ต้องเลือกใช้คำที่กระชับ
  2. ข้อความเมื่อซ้อนภาพแล้วจะอ่านยาก ต้องเลือกฟ้อนที่ตัวใหญ่ กว้าง ไม่จำเป็นต้องใช้ฟ้อนที่มีส่วนโค้งเว้า หรือตัวเรียวบาง

ประโยชน์ขององค์ความรู้

  1. สร้างความแตกต่างของงานนำเสนอ
  2. สร้างเอกลักษณ์ให้ผลงาน เป็นที่จดจำ
  3. ประยุกต์ใช้ไอเดียในการทำงานที่สร้างสรรค์

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)