สร้างความสุข/สุขภาพที่ดีในที่ทำงาน – องค์ความรู้ ศพช.นครนายก

Posted By ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ชื่อองค์ความรู้   สร้างความสุข/สุขภาพที่ดีในที่ทำงาน

 

ชื่อเจ้าของความรู้   นางสาวจารุพรรณ  ไหมสมบุญ   นักทรัพยากรบุคคล  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

 

หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้  เทคนิคการเสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

 

ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน โดยไม่ได้คำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพเท่าที่ควร                           การออกกำลังกาย และการกินอาหารที่มีประโยชน์กลับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับชีวิตที่รีบเร่ง                                โดยข้ออ้างยอดนิยมคือไม่มีเวลา ทั้งที่การเป็นคนทำงานที่มีสุขภาพดีไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไป

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

เทคนิคที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์

          - ต้องมีความตรงต่อเวลา

- มีวินัยในตนเอง

- ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดตามมาในการไม่รักษาสุขภาพ

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดการความรู้

การสร้างสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก สุขภาพจะดีได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของตนให้ดีได้

1 ยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

- นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันอาจจะทำให้เกิดอาการออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) ควรจะลุกจากหน้าคอมเพื่อทำการยืดเส้นยืดสายบ้าง ขยับร่างกาย

2 อย่าอายที่จะนำข้าวกล่องมาทำงาน

- การเลือกรับประทานอาหารเป็นวิธีที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ ในความหมายของการห่อของกินมาที่ทำงานคืออาจจะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย ขนมปังที่ไขมันต่ำ รับประทานในเวลาหิวแทนน้ำอัดลมหรือ                เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง

3 รักษาความสะอาดของโต๊ะทำงาน

-  การรักษาความสะอาดของโต๊ะทำงาน ช่วยให้สุขภาพของระบบทางเดินหายใจดีขึ้น

4 ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ

- การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี โดยวิธีหาแก้วน้ำมาวางใกล้ๆตัว หมั่นจิบน้ำเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ ทำให้ผิวมีชีวิตชีวา

- ไม่ปล่อยให้กระหายน้ำเต็มที่แล้วค่อยมาดื่มน้ำ  เป็นอันตรายต่อร่างกาย การที่มีอาการกระหายน้ำแล้วแสดงว่า ร่างกายมีภาวะขาดน้ำ ถ้ากระหายน้ำเต็มที่แสดงว่าขาดน้ำของร่างกาย หรือเซลล์รุนแรง                    ทำให้มีของเสีย สารพิษตกค้างอยู่มาก ไม่สามารถระบายขับทิ้งได้ (ขาดน้ำไปละลายหรือนำพาสารพิษ)                 ทำให้ระบบร่างกายอ่อนแอของเสียตกค้าง สะสม

- ดื่มน้ำมากไปก็เป็นโทษ เช่น ดื่มครั้งเดียวปริมาณมากๆ ตอนตื่นนอน เพื่อขับล้างของเสียในร่างกาย ร่างกายคนเราเมื่อขาดน้ำ ปัสสาวะจะน้อย เมื่อน้ำเกินปัสสาวะจะมาก โดยอาศัยการทำงานของไตเป็นตัวควบคุม คนปกติที่ไม่ขาดน้ำ ถ้าได้รับน้ำปริมาณมาก ทำให้ไตทำงานหนักขึ้น ทำให้เลือดเจือจาง แรงดันในการดูดซึมของสารอาหารสู่เซลล์น้อยลง ปริมาณน้ำในเซลล์มากขึ้น ทำให้เซลล์บวมน้ำ เกิดพิษต่อเซลล์ เกิดอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง เป็นต้น ดังนั้น การดื่มน้ำจึงต้องพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป

- ไม่ดื่มน้ำอย่างรวดเร็วจนเกินไป บางคนพอกระหายน้ำ ก็รีบดื่มน้ำให้หมดทันทีทันใด การดื่มเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจอ่อนแรงในระยะยาว เพราะปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วทำให้ไตควบคุมการขับน้ำไม่ได้ทันทีทันใด ก็จะมีปริมาณน้ำในหลอดเลือดมากแล้วก็ไปเพิ่มภาระการสูบฉีด              ของหัวใจ

5 การรับประทานอาหาร

- การทำงานอาจจะทำให้คุณทานข้าวไม่ตรงเวลาจะทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ ดังนั้นหมั่นเตือนตัวเองให้ทานข้าวให้ตรงเวลาและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ , เพียงพอ

- แม้วัยทำงาน จะอยู่ในยุคที่ต้องเร่งรีบไปกับทุกๆ สิ่งรอบตัว แต่ความพิถีพิถัน ก็ยังคงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องการ หากเราเลือกได้ก็อยากทานอาหารที่มีทั้งคุณประโยชน์ รสชาติกลมกล่อม ดีต่อสุขภาพ รสชาติไม่จำเจ และปรุงเสร็จอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ ต้องใช้ความใส่ใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารทางเลือก

 

ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

  • กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรบางท่านยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติ ให้ครบทุกข้อ
  • แนวทางแก้ไขปัญหา เริ่มจากกิจกรรมที่ละ 1 ข้อ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพ

ประโยชน์ขององค์ความรู้

- เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในที่ทำงาน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

- ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย หากมีความตั้งใจ ความทุ่มเทก็จะเกิดตามไปด้วย

- พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเสริมสุขภาพตนเองเสมอ

- การบริหารเวลา ทักษะการบริหารเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำกิจกรรมนี้

ติดตามความเคลื่อนไหว ร่วมทั้งแสดงความคิดเห็น ติชมแนะนำเพิ่มเติมได้ที่...
เว็บไซต์ : http://training-nakhonnayok.cdd.go.th
เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/cddnakhonnayok
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/CDLC.Nakhonnayok
ยูทูป : https://www.youtube.com/user/CDLCNY
"ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานคุณภาพ"

(Visited 1 times, 1 visits today)