การเอามื้อสามัคคี ไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋า ได้พบปะกับเพื่อนสมาชิก

“การเอามื้อสามัคคี ไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋า ได้พบปะกับเพื่อนสมาชิก”

– คุณเรณู น้อยแสง –
เครือข่ายกสิกรรม ศพช.นครนายก
5 กุมภาพันธ์ 2563