…แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

…แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

…นางสาวพิมพ์ณดา ไมตรีเวช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

—————————————