…แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

…แนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

…นางสาวพิมพ์ณดา ไมตรีเวช ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

—————————————

(Visited 1 times, 1 visits today)