ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ผลการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ประเภทองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง)

ขอแจ้ง ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ผลการประกวดองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี 2565 ประเภทองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง)
ประกอบด้วย
1) องค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล
2) องค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับจังหวัด จำนวน 76 รางวัล

**ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ**

กรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล ในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่มีผลงานองค์ความรู้ดีเด่น

และจะดำเนินการจัดส่ง โล่รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 18 รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ องค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับจังหวัด จำนวน 76 รางวัล ให้จังหวัด เพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานองค์ความรู้ดีเด่น ต่อไป

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม … ประกาศผลการปรกวด KM Callaenge (เรื่องเล่าเร้าพลัง)

(Visited 1 times, 1 visits today)