สิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิ่งศักดิ์สิทธิภายใน ศพช.นครนายก

ศาลตายาย

ศาลเจ้าที่

ศาลเจ้าที่  ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนอำนวยการ  เป็นที่เคารพสักการะของข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าอบรม  เพื่อให้ท่านคุ้มครองและเกิดความสุขทางใจ เมื่อได้เข้ามาอบรม ณ สถานที่แห่งนี้   การบูชานั้นจะใช้ธูป 5 หรือ 9 ดอก

ศาลตายาย

ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง

ปลัดจ่างถือกำเนิดที่ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก เป็นราษฎรที่ได้รับการยกย่องว่าขยันขันแข็งของตำบล ต่อมานายจ่างได้รับคัดเลือกให้เป็นปลัดกองเลขกองส่วยของ ต.หินตั้งและได้เรียกนายจ่างว่าปลัดจ่างตั้งแต่นั้นมา ขณะที่ปลัดจ่างปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านท่าไซ ได้มีผู้ร้ายดักยิงปลัดจ่างจนถึงแก่ความตายจะเห็นได้ว่าปลัดจ่างเป็นผู้เสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยแท้ท่านปฏิบัติหน้าที่จนตัวตายจึงถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่น่ายกย่อง
ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ศาลเจ้าพ่อปลัดจ่าง  จะตั้งอยู่ใกล้กับศาลเจ้าที่  การบูชาใช้ธูปบูชา จำนวน 9 ดอก

คาถาบูชา

(ตั้งนะโม 3 จบ)
ปู  นา  ยะ  ตะ  วา  เส  ยัง  นะ  เส   (3จบ)

ศาลตายาย

อนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ (หน้าอาคารเหลืองอินเดีย)

แรกเริ่มนั้น วันดำรงราชานุภาพ กำหนดให้ตรงกับวันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการพัฒนาประเทศให้ได้รับความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะด้านวงการการศึกษาของไทยที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกรมศิลปากร ราชบัณฑิตยสภา พิพิธภัณฑสถาน หอสมุดพระนคร อีกทั้งได้ทรงนิพนธ์หนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้มากกว่า 650 เรื่อง จึงทรงได้รับการถวายพระนามว่า "พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย"

          ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยกำหนดให้วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีแทน เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

กระทรวงมหาดไทย จะมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตลอดจนผู้มีพระคุณและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยที่ล่วงลับไป นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ทำความดี พร้อมกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

(Visited 20,000 times, 1 visits today)