“แม่นทฤษฎี มีจิตวิญญาณ ประสานเซียน หมั่นเพียรอดทน ฝึกและฝนเพื่อให้คนได้เป็นงาน” วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตามติดชีวิตนักศึกษาพัฒนากร รุ่นที่ 119 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

21 มกราคม 2565 /

09:55 น.