ชวนน้องเรียนรู้ ลงมือทำจริง

ศพช.นครนายก
” ชวนน้องเรียนรู้ ลงมือทำจริง”
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จิตอาสา 904 รหัส 2B-046 ร่วมกับทีมจิตอาสา 904 นครนายก พร้อมด้วย ทีมวิทยากร ศพช. นครนายก และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ นครนายก จำนวน 70 คน
ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฐานเรียนรู้ “คนมีน้ำยา ” ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้ของวัดดงละคร” อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ทั้งนี้ ทีมวิทยากร ศพช.นครนายก ได้สาธิตกาาทำน้ำยาอเนกประสงค์ สูตรน้ำหมักชีวภาพรสเปรี้ยว (สับปะรด) และสูตรมะละกอและมะนาว
เพื่อใช้เป็นกิจกรรมขับเคลื่อนฐานเรียนรู้ “คนมีน้ำยา” เพื่อการพึ่งพาตนเอง ประหยัด และใช้ของที่มีในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสาธิตให้กับน้องๆ ที่อาศัยอยู่ในวัดดงละครและเป็นผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้
จำนวน 15 คน
โดยได้ลงมือปฏิบัติทำน้ำยาอเนกประสงค์ และได้ถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวางแผนขับเคลื่อนฐานเรียนรู้ “คนมีน้ำยา ” ของวัดดงละคร ต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)