ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 4 / 2564

วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 (เดือนพฤษภาคม) ก่อนการเริ่มประชุมร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการสวดมนต์
ต่อด้วยการมอบเค้กวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม โดยเป็นกิจกรรม CDD – Nakonnayok with happy workplace (องค์กรแห่งความสุข)
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานอำนวยการ และการดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ จำนวนทั้งสิ้น 12 ฐานเรียนรู้
ณ ห้องประชุมพู่จอมพล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)