ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกก

วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นางประภา ปานนิตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ 3 ชั้น 12 ยูนิต โดยมีคณะกรรมการตรวจรับร่วมประชุม พร้อมด้วยตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ ทีเฮาส์ ดีไซน์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ข้อ 178
ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)