ศพช.นครนายก : ร่วมเสริมพลัง ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อบ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ
เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
📑 กิจกรรมวันนี้ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” พื้นที่เป้าหมาย ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายสุนทร แววมะบุตร เป็นประธานศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความพร้อมรองรับการทำงานด้านจิตอาสา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) โดยมีพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัด นายอำเภอบ้านแพรก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมเสริมพลังการดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้
การนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี โดยเป็นการประกอบพิธีผ่านระบบ Video Conference ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนทั่วประเทศร่วมในพิธี
(Visited 1 times, 1 visits today)