ร่วมมือกัน เราทำได้ :: ปรับปรุงพื้นที่

ร่วมมือกัน เราทำได้ ☘️☘️
วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา นางประภา ปานนิตยกุล ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก มอบหมายทีมมดงานศูนย์ฯ ร่วมกันปรับปรุง พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(Visited 1 times, 1 visits today)