ศพช.นครนายก ร่วมหารือ กรมการปกครอง เตรียมความพร้อมฝึกอบรม “นายอำเภอ Change for Good”

วันที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา 10.00 น. นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “นายอำเภอ Change for Good” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2565
ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
(Visited 1 times, 1 visits today)