ศพช.นครนายก สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา

02-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์.jpg
ศพช.นครนายก สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงสำรวจพื้นที่ ณ วัดจุฬาภรณ์วนาราม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกและเข้าร่วมประชุมกับทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอบ้านนา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก
ในการนี้ พระครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดจุฬาภรณ์วนาราม ให้การสนับสนุนข้อมูลตามบริบทของพื้นที่วัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับประชาชน
ที่สนใจต่อไป
01-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์.jpg02-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์-1024x768.jpg03-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์-1024x768.jpg04-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์-1024x768.jpg05-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์-1024x768.jpg06-สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ-โคก-หนอง-นา-วัดจุฬาภรณ์-1024x768.jpg
(Visited 1 times, 1 visits today)