ประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ ศพช.นครนายก ร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)